Artikler

Skadedyr i stråtage

Det kan virke idyllisk med et dyre liv i sin have, hvor fuglene kvidrer og bierne summer af liv. Men bagsiden af livet på landet er ofte at, skadedyr kan finde på at bygge reder, i f.eks. udhæng og mønning eller inde på selve tagkonstruktionen, hvilket vil kunne slide på et stråtag. 

Nogle af de velkendte skadedyr som oftest ses i stråtage er: 

Husmåren 

En husmår er et skadedyr. Den søger ofte ly på loftet af dit hus, hvor den vil indrette sit hjem. Husmåren er et nattedyr, den jager fugle, mus og andre mindre dyr. Da måren er mest aktiv om natten, vil du kunne høre den pusle rundt på loftet. Måren skaffer sig adgang til loftet via dit stråtag. Den vil lave huller i taget og isoleringen for at komme ind til loftet. Man kan selv gøre ting for at gøre loftet u attraktivt for måren. Den bryder sig ikke om støj, og husejere har haft held med at have en radio til at spille musik på loftet for at skræmme dyret væk. 

Hvepse

Stråtagshvepse, som bor i enderne af stråene, er harmløse men kan være generende. Hvepsene lever inde i tagrørene og jager hovedsageligt bladlus. Som haveejer kan hvepsen forekomme som et nyttedyr, da den netop hovedsageligt lever af bladlus, som angriber floraen i haven. Hvepsene er som sådan uskadelige, og holder sig til stråtaget. Dog kan det ikke undgås at de i sommermånederne, hvor de er aktive, vil flyve rundt om huset. Hvepsene er en god fødekilde for fuglelivet. Nutidens tagrør er imprægnerede med svampedræbende og brandhæmmende midler, som hvepsen ikke bryder sig om. Derfor ses problemet oftest i ældre stråtage. 

Fugle 

En velkendt fugleart som ænder, ynder at bygge deres reder i mønningen på dit stråtag. Fugle har let adgang til mad i stråtage. Der er mange insekter at finde. Såsom edderkopper, larver og fluer. Deres tilgang til at finde mad i stråtaget er ofte rimelig hårdfør, og de kan sagtens finde på at hive strå ud for at få adgang. Enkelte strå der trækkes ud, kan med tiden gøre taget mere skrøbeligt, og resultere i at der falder mere strå ud, og i sidste ende kan der opstå huller i taget. 

Dyreliv 

En god idé, hvis man ønsker et aktivt dyre liv i sin have, hvor huset er med stråtag, vil være at kigge på løsninger. Man kan f.eks. opsætte fuglekasser, eller bygge anderedder af hønsetråd. Ved at give fuglene en hjælpende hånd, slipper man for at der bliver lavet huller i stråtaget. Med de opsatte reder vil det være muligt at fjerne, eller rense dem, når dyrene er flyttet ud.

Kommentarer lukket til Skadedyr i stråtage